1.
Dudareva MA, Nikitina VV, Aripova DA, VukolovaEŠ. Using the folklore and poetry by Sergei Yesenin in Russian as a foreign language lessons: an online class. Amazonia Investiga [Internet]. 30Aug.2023 [cited 24Feb.2024];12(68):195-8. Available from: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2497