[1]
LytvynenkoА., ZavіalovaO., M. Kalashnyk, N. Varadi, and O. Enska, “Semiotics of advertisment”, Amazonia Investiga, vol. 11, no. 54, pp. 367-373, Aug. 2022.