Vaganova, O. I., Tsarapkina, J. M., Zheltukhina, M. R., Knyazeva, E. G. and Krasilnikova, J. S. (2021) “Cross-cutting technologies in education”, Amazonia Investiga, 10(47), pp. 27-34. doi: 10.34069/AI/2021.47.11.3.