HNATOVSKA, A.; MANZHOSOVA, O.; MARUSHCHAK, A.; OLEKSIY, U. The Place of Cryptocurrency in the System of Financial Instruments. Amazonia Investiga, v. 8, n. 24, p. 260-266, 21 nov. 2019.