ILYASHENKO, L.; GLADKOVA, M.; KUTEPOV, M.; VAGANOVA, O.; SMIRNOVA, Z. Development of communicative competencies of students in the context of blended learning. Amazonia Investiga, v. 8, n. 18, p. 313-322, 27 fev. 2019.