CHERKASHYNA, T.; BIELIAVSKA, M.; SATANOVSKA, H.; PESOTSKA, D.; KUSHCHENK, Z. Originality of chronotope palette of Amelie Nothomb works. Amazonia Investiga, [S. l.], v. 12, n. 63, p. 21–30, 2023. DOI: 10.34069/AI/2023.63.03.2. Disponível em: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2309. Acesso em: 13 jul. 2024.