CHERKASHYNA, T.; BIELIAVSKA, M.; SATANOVSKA, H.; PESOTSKA, D.; KUSHCHENK, Z. Originality of chronotope palette of Amelie Nothomb works. Amazonia Investiga, v. 12, n. 63, p. 21-30, 30 abr. 2023.