MYROSHNYCHENKO, N.; HAJIYEVA, M.; MURZANOVSKA, A.; SHEKHAVTSOV, R.; TESLIUK, Y. Digitization of combating drug crime (including juvenile) as the need of the time: international legal analysis. Amazonia Investiga, v. 11, n. 58, p. 161-167, 30 nov. 2022.