NAZAROVA, H.; KASHCHENA, N.; NESTERENKO, I.; KOVALEVSKA, N.; KASHPERSKA, A. Theoretical and methodological aspects of improving the functioning of the accounting system. Amazonia Investiga, v. 11, n. 54, p. 243-255, 30 ago. 2022.