LESHCHYNA, I.; ASIEIEVA, Y.; VASYLIEVA, O.; STRELNIKOVA, I.; KOVALSKA, N. Adjustment disorders in international students studying in English during a pandemic. Amazonia Investiga, v. 10, n. 48, p. 200-208, 30 dez. 2021.