SEREBRYAKOVA, T.; SMIRNOV, A.; SEMENOVA, L.; FOMINA, N. Additional education in the system of professional training of university students. Amazonia Investiga, v. 9, n. 27, p. 311-318, 21 mar. 2020.