(1)
LytvynenkoА.; ZavіalovaO.; Kalashnyk, M.; Varadi, N.; Enska, O. Semiotics of Advertisment. Amazonia Investiga 2022, 11, 367-373.